Oud papier halen

Om het lidmaatschap betaalbaar te houden halen we 1 maal per maand oud papier op in Muntendam.

Iedere laatste zaterdag van de maand hebben we daarom vrijwilligers nodig die van 8.30u tot 11.30u willen meelopen achter de vrachtwagen om oud papier in te zamelen.

In het verleden is gebleken dat vrijwilligers zich niet vrijwillig aanmelden daarom is er op de ledenvergadering feb 2016 besloten dat de vrijwilligers worden aangewezen door het bestuur. Als uw kind bij judo Ryu judoot dan vragen wij u om maximaal 1 maal per jaar mee te helpen met het ophalen van oud papier.

Het rooster wordt gemaakt door het bestuur van judo Ryu en wordt tijdig rondgestuurd. U kunt natuurlijk altijd onderling ruilen als de datum u niet schikt.

In 2016 wordt er oud papier gehaald op:

26 november

In 2017 op:

 

28  januari

25 februari

25 maart

29 april

27 mei

24 juni

30 september

28 oktober

25 november

 

 

 

Vrijwilligers van 18 jaar en ouder kunnen zich aanmelden bij de bar of via de mail oudpapier@judoryumuntendam.nl

JUDOVERENIGING