Omgangsprotocol

Omgangsprotocol Judo Ryu Muntendam

Judo is een verdedigingsport waarbij respect en normen en waarden hoog in het vaandel staan. Als vereniging willen we ook dat iedereen zich veilig voelt op en buiten de judomat. Vandaar dit omgangsprotocol over omgaan met elkaar bij Judo Ryu Muntendam.

We ontvangen nieuwkomers hartelijk, dit houdt in dat we ze helpen en zorgen we ervoor dat ze in de groep worden opgenomen.

In de dojo dragen we geen schoenen.

We melden ons af bij de trainer als we niet komen trainen. Dit kan via what’s app of even bellen.

We gaan respectvol met elkaar om:

  • we veroordelen niemand op uiterlijk, afkomst, geslacht of andere persoonskenmerken.
  • We maken geen kwetsbare opmerkingen over uiterlijk, afkomst, geslacht of andere persoonskenmerken.

We gaan respectvol met elkaar om in de training, we doen een ander niet bewust pijn en we houden rekening met elkaars niveau. Zo blijft het voor iedereen leuk.

We spreken elkaar niet met een bijnaam aan als dit door de betreffende persoon niet als positief ervaren wordt.

We praten positief over elkaar.

We vloeken of schelden niet.

We blijven van elkaars spullen af.

We eten in de kantine dan blijft de mat schoon.

We luisteren naar elkaar.

Mocht er ruzie ontstaan dan:

  • proberen we dit samen op te lossen

Lukt dit niet dan:

   – zoek contact met een trainer, vertrouwenscontactpersoon en/of

      bestuurslid.

Zeg er wat van als iemand wordt gepest of meldt het bij de trainer

We laten geen spullen achter in de kleedkamer.

Op sociale media (Facebook, instagram, enz.) zijn we aardig voor elkaar.

Mocht er herhaaldelijk gepest worden dan treedt het pestprotocol in werking.

We rekenen op een fijne samenwerking.

Het bestuur van Judo Ryu Muntendam